Bestill time
Category

Småbarns tannpleie

Tåteflaske og tannhelse

Kan bruk av tåteflaske gi hull i tennene? Ja, bruk av tåteflaske kan gi hull dersom barnet har fått tenner. Men det er jo viktig å legge til at det er innholdet i flasken og omfanget av bruken som er avgjørende for om hull skal oppstå. Hull kan raskt oppstå... Read More

Når bør tennene bli undersøkt av tannlege/tannplei

I vårt land har barn og ungdom rett til fri tannbehandling fra de er født til og med det året de fyller atten år. I denne perioden vil Den offentlige tannhelsetjenesten yte gratis undersøkelse og behandling bortsett fra når det gjelder tannregulering hvor det gjelder spesielle regler. Den offentlige tannhelsetjenesten... Read More

Kosthold og spisevaner

Kosthold og spisevaner har betydning for tannhelsen. For utviklingen av tenner når de dannes i kjeven, har kostholdet mindre betydning. Vanlig norsk kosthold gir nok tilstrekkelig med næringsstoffer for at tannutviklingen skal bli normal. For helsen generelt er vårt moderne kosthold karakterisert av for mye fett og sukker og for... Read More

Bruk av fluor

Hvorfor er fluorbruk gunstig for tannhelsen? Fluor er det mest effektive midlet vi har for å for å hindre at hull oppstår eller utvikler seg. Fluor bidrar til at begynnende hull i emaljen leges, emaljen blir mer motstandsdyktig mot syreangrep når det er fluor tilstede og fluor hemmer aktiviteten i... Read More

Når er det aktuelt å begynne å pusse tenner?

Daglig tannpuss er en god vane. En god vane som godt kan innøves fra barnet får sin første tann i halvtårs alder. Det er lurt å venne barnet til tannrengjøring på lik linje med vask av kroppen for øvrig. På de minste barna kan en bruke en klut eller den... Read More

Tannfrembrudd

Blir småbarn syke når tennene bryter fram? Mange foreldre knytter feber og slapphet hos småbarn til frambrudd av tenner. Imidlertid er det ikke påvist at tannframbrudd i seg selv fører til sykdom. Vi vet jo barn i 1/2-1 1/2 års alder er lett mottakelig for infeksjoner og får lett litt... Read More