Bestill time

Single Blog Title

Er det alltid nødvendig å fjerne Visdomstenner

Det vil alltid være forskjellige meninger om nødvendigheten av å fjerne visdomstenner. Ikke alle visdomstenner må fjernes, det er f. eks langt oftere riktig og nødvendig å fjerne underkjevevisdomstannen enn visdomstannen i overkjeven. Dette skyldes at visdomstennene i underkjeven hyppigere gir komplikasjoner i form av betennelser og smerte enn i overkjeven. Erfaringsmessig vil underkjeve visdomstenner ofte på et eller annet stadium i livet gi plager.

Når bør de evt. fjernes?

Det beste tidspunkt for å fjerne dem er gjerne fra 18 – 20 års alderer til 25 års alder. Røttene er ikke helt ferdig utvokst og lar seg lettere få ut, dessuten vil tilhelingen etter operasjonen erfaringsmessig gå raskere. Også i forbindelse med tannregulering og evt ved kjeveforflytninger for bedring av bittforhold kan det bli nødvendig å fjerne visdomstennene.

Gir visdomstenner smerte?

De kan gi ubehag i form av smerte og hevelse i bløtvevet rundt visdomstannen i forbindelse med at de bryter frem. Det er først aktuelt å behandle den lokale betennelse. Deretter må en ta stilling til om tannen bør fjernes. Tannlegen vil gi deg gode råd.

Må tennene opereres ut eller trekkes?

En frembrudt tann trekkes ut på vanlig måte, mens visdomstenner som enten ligger under slimhinnen eller kanskje er delvis frembrudt må opereres ut. Flere visdomstenner kan fjernes samtidig. Ved fjerning må slimhinner brettes til side og ofte må noe ben fjernes med borr. Tennene må også av og til spaltes for å gjøre selve fjerningen lettere.

Hvem fjerner visdomstennene?

Enkle visdomstenner blir ofte fjernet av allmennpraktiserende tannlege, mens de vanskeligere oftest blir henvist til spesialist i oral- eller kjevekirurgi.

Er det smertefullt å fjerne?

Visdomstenner blir fjernet i lokalbedøvelse og operasjonen er ikke smertefull. Enkelte ønsker avslappende medikamenter, lystgass eller til og med narkose. Dette er også mulig å få gjort ved spesialavdelinger i kjeve- og oral kirurgi, men er sjelden aktuelt.

Forfatter: Den norske tannlegeforening v/ professor Hans R. Haanes