Bestill time

Single Blog Title

Gode råd etter visdomstannoperasjon

Kan du gi råd etter en visdomstannoperasjon?

Etter operasjonen skal du helst ikke skylle munnen, spise eller drikke de første 2 timene.

Når bedøvelsen går ut og du evt. begynner å kjenne smerte bør du ta den første smertestillende tablett. Deretter tas tablettene etter de instruksjoner du har fått av tannlegen.

Ta det med ro de første par dagene, du vil kanskje få hevelse som kan tilta de første to døgnene, deretter avtar hevelsen. Også nedsatt gapehøyde hører gjerne med.

I forbindelse med operasjonen legges det oftest et dren ned i operasjonssåret. Dette tas ut enten etter et par dager eller man venter til 5-7 dager etter operasjonen da stingene skal fjernes. Det hender at man får smerter i sårområdet noen dager etter operasjonen. Dette skjer bare i 2-3 % av tilfellene og skyldes at blodet ikke har levret seg skikkelig. Oppsøk tannlegen, det lar seg lett behandle og det er unødvendig å gå med smerter.

Det blir også alltid lagt en bittkompress, eller gaze, som du biter på den første halvtimen etter operasjonen. Begynner det å blø etter dette kan du ta en ny, ren gaze eller et lite, rent tøystykke å bite på en times tid. Det vil nesten alltid hjelpe. Litt blodsiv er hverken uvanlig eller farlig . Har du en etterblødning som du ikke får stoppet, kontakt tannlege.

Det er erfaringsmessig sjelden nødvendig med sykemelding i forbindelse med visdomstannoperasjoner.

Gis det trygdestøtte til visdomstannoperasjon?

Det blir gitt delvis refusjon fra trygdekontoret for de utgifter du har ved operativ fjernelse av visdomstenner. Det samme gjelder konsultasjon og røntgenbilder samt etterkontroller.

Forfatter: Den norske tannlegeforening v/ professor Hans R. Haanes