Bestill time

Single Blog Title

Misfarging av tenner

Hvordan oppstår misfarging av tenner?

Nå er det en normal prosess at tenner med alderen blir mørkere, gjerne gulere eller gulbrune. De får også et slags «tettere» utseende. Den litt mørkere fargen harmonerer ofte med aldersforandringer i ansiktet.

Det som kalles misfarging av tenner, kan oppstå enten innenfra i tannen eller utenfra. Når den kommer innenfra, skyldes det enten tilførsel av fargestoffer når tannen dannes, som f.eks. ved bruk av visse medisiner i småbarnsalderen, eller ved sykdom i tannens nervekanal senere i livet. Ved sykdom i nervekanalen vil det dannes fargestoffer som trenger ut i tannbenet .

Når misfargingen kommer av påvirkning utenfra, skyldes dette gjerne fargestoffer fra utstrakt bruk av tobakk, te, kaffe, vin og lignende. Også visse medikamenter f . eks . Hibitane kan gi utvendig misfarging. Det kan ofte dreie seg om misfargede belegninger på overflaten av tennene. Disse kan tannlegen fjerne ved pussing. Men fargestoffer utenfra vil også kunne trenge innover i tannsubstansen og misfarge denne, og da særlig tannbenet (dentinet). Dette går raskere hvis det er sprekker i emaljen, eller hvis emaljen er svært tynn eller slitt bort. Slik dypereliggende misfarging kan ikke fjernes ved pussing.

Forfatter: Den norske tannlegeforening, Professor Håkon Nordbø