Bestill time

Single Blog Title

Når bør tennene bli undersøkt av tannlege/tannplei

I vårt land har barn og ungdom rett til fri tannbehandling fra de er født til og med det året de fyller atten år. I denne perioden vil Den offentlige tannhelsetjenesten yte gratis undersøkelse og behandling bortsett fra når det gjelder tannregulering hvor det gjelder spesielle regler. Den offentlige tannhelsetjenesten vil i barne- og ungdomsårene kalle inn alle barn til tann- og munnundersøkelse.

Når barnet er fra tre til fire år gammelt bør tenner og munnhule undersøkes av tannlege eller tannpleier. Barna skal vennes til tannhelsekontroll og det er viktig at barnet vennes til kontroll av tenner og munnhule uten at det forbindes med ubehag.

Hvor ofte vil barn og ungdom bli innkalt til tannhelsekontroll?

Tannhelseloven angir ikke bestemte innkallingsintervaller. Den enkelte tannklinikk kan legge opp egne innkallingsrutiner og som oftest er dette samordnet innenfor det enkelte fylke. En av intensjonene i tannhelseloven er at tilbudene fra tannklinikkene skal tilpasses den enkeltes behov.

Det er vanlig at det går mellom ett og to år mellom hver gang barn og ungdom innkalles. Noen aldersgrupper kan ha behov for hyppigere kontroll enn andre f.eks er 12-13 års alderen en periode med mange nyframbrudte tenner som det kan være godt å få kontrollert. Det vil også være individer som trenger hyppigere kontroller enn andre og på den enkelte tannklinikk vil en prøve å finne rimelige intervaller mellom kontrollene som passer de fleste. Dersom noen syns at det har gått for lang tid siden forrige kontroll er det ingenting i veien for a kontakte sin tannklinikk.

Hva kan foreldre gjøre for å forberede barnet på det første besøket hos tannlege/tannpleier?

Fortell barnet om besøket på forhånd. Fortell kort at tennene skal lyses på og at tannlegen ser litt rundt munnen med et speil. Ikke utbroder med detaljerte beskrivelser, og unngå uttrykk som «det er ikke farlig» eller «det gjør ikke vondt». Slike utsagn er egnet til å vekke barnets mistenksomhet og dersom noe skulle oppleves som ubehagelig av barnet mister en litt tillit.

Det første besøket vil ofte fungere som en tilvenning der kontakten etableres med barn og pårørende. Barnet vil bli kjent med personene på tannklinikken og få se og demonstrert instrumenter og utstyr. Dette kan være godt investert tid både av foreldre og tannklinikk. Husk ditt barn skal forhåpentligvis være en avslappet pasient resten av livet.

Dersom du sjøl er engstelig for tannbehandling så skal du vite at slik redsel smitter lett fra foreldre til barn. Velg derfor dine ord og ditt minespill med omhu når barnet skal forberedes.

Hva er det som skjer på tannhelsekontrollen?

Kontrollen vil vanligvis innebære undersøkelse av tenner og munnhule. Ofte vil det bli tatt 2 røntgenbilder av tennene som en del av undersøkelsen. En viktig del av tannhelsekontrollen er å gi råd til pasient og foresatte på bakgrunn av de funn tannlegen eller tannpleieren gjør. Dette kan være råd om kosthold og det kan være oppmuntring og tips om munnhygiene.

Tannhelsepersonellet undersøker tenner for å se etter hull og andre tilstander som kan ramme tennene. Undersøkelse av tannstillingen inngår også og videre ser en etter at tannkjøtt tunge og slimhinner for øvrig er i orden.

Tas det røntgenbilder av småbarn?

Røntgenbildet er svært viktig for tidlig registrering av hull på tannflater som ligger utilgjengelig for det blotte øye. På barn i 3-4 års alder tas det ikke røntgenbilder rutinemessig dersom en ikke har mistanke om hull eller andre forhold som nødvendiggjør en røntgenundersøkelse. Når barnet er 5 år er det fornuftig å rutinemessig ta røntgenbilder av tennene hvis de står tett i jekselområdene.

Hvis foreldre har mistanke om at noe er galt bar en da ta kontakt med tannlegekontoret?

Hvis det oppstår akutte problemer som tannverk tannskader eller andre forhold som en ønsker at tannlegen skal undersøke så vil Den offentlige tannhelsetjenesten stå til tjeneste. Så lenge barnet er 18 år eller yngre vil disse tjenestene være gratis.

Det kan være flere forhold som foreldre kan være i tvil om f.eks. når det gjelder tannstilling eller tannframbrudd. Dersom en har slike spørsmål kan en be om å få en konsultasjon hos tannlege eller tannpleier.

Forfatter: Den norske tannlegeforening v/ professor odont. Ivar Espelid