Bestill time

Single Blog Title

Tåteflaske og tannhelse

Kan bruk av tåteflaske gi hull i tennene?

Ja, bruk av tåteflaske kan gi hull dersom barnet har fått tenner. Men det er jo viktig å legge til at det er innholdet i flasken og omfanget av bruken som er avgjørende for om hull skal oppstå. Hull kan raskt oppstå dersom barnet har en flaske med sukkerholdig drikke som det til stadighet kan suge av.

Det er også svært uheldig dersom en narresmokk gjøres søt ved bruk av honning, sirup eller andre tilsetninger. Dette kan forårsake store hull i tennene i løpet av bare måneder,

Mange foreldre her problemer med barn som våkner om natten. er det ikke da en god ide å gi barnet en tåteflaske med drikke?

Det er en god ide hvis flasken inneholder vann, men all annen drikke bør unngås om natten. Til og med melk kan gi hull i tennene hvis den gis i flaske om natten.

Hvorfor er det spesielt uheldig med drikke om natten?

Bortsett fra vann så kan selv små mengder næring være nok til at bakteriene på tannoverflaten lager syre. Om natten produserer kroppen lite spytt og tunge og kinn er passive, derfor ligger rester av drikken igjen på tannoverflaten i lange perioder. Dette kan gi store skader, spesielt på fortennene i overkjeven.

Kan disse skadene oppstå allerede når tennene er i frambrudd?

Ja, faktisk det kan de. Det hender at barn i ett til to års alder har hull som fører til at fortennene ødelegges fullstendig p.g.a bruk av smokk med søtt på eller hyppig saftdrikking fra tåteflaske.

Er det ingenting som kan gjøres med dette?

Jo, hvis foreldre har mistanke om at deres barn har slike skader på fortennene, kan en ta kontakt med Den offentlige tannhelsetjenesten som vil undersøke barnet og gi råd om hvordan en skal forholde seg. Vanlig tannbehandling er gratis for alle barn.

Dersom barnet er vant til saft på tåteflaske, så prøv med sukkerfri saft og la denne gradvis bli tynnere og bruk bare vann i flasken til slutt.

Forfatter: Den norske tannlegeforening v/ professor odont. Ivar Espelid